top of page
Vergunning

VERGUNNING

Deegen is een erkend asbestverwijderingsbedrijf. Het bedrijf is gecertificeerd door TÜV

Nederland QA BV voor het verwijderen van asbest. Het bedrijf voert bij diverse

opdrachtgevers asbestsaneringswerkzaamheden uit. Voor specifieke klanten dienen

asbesthoudende materialen welke gemonteerd zijn in installaties te worden verwijderd.

De toepassingen worden als geheel, inclusief de asbesthoudende materialen ter plaatse

verwijderd door Deegen of het bedrijf zelf in risicoklasse 1, dit is de laagste risicoklasse

waarbij geen containment noodzakelijk is omdat het asbest niet wordt bewerkt. De

toepassingen wordt dan in hun geheel meegenomen of afgevoerd naar de inrichting aan

De Dollard 30 in Watergang. Op deze locatie worden dan vervolgens de handelingen

uitgevoerd die tot doel hebben de toepassing waar asbest of asbesthoudende product in

aanwezig is verder te scheiden van niet asbesthoudende materialen in een speciaal

containment conform de klasse-indeling uit het betreffende asbestinventarisatierapport

en conform het Asbestverwijderingsbesluit.

Binnen de inrichting worden dus asbesthoudende afvalstoffen verder gescheiden in

asbest en overige materialen. Hiermee wordt invulling gegeven aan een doelmatig

beheer van afvalstoffen. Tevens is het ter plaatse opbouwen van containments niet

meer noodzakelijk en scheelt dit kosten en risico’s op asbestvezelemissie ter plaatse.

bottom of page